Mombasa mundumuka kutumbwa ni ukuta.


Mundumuka umwe wa miaka kati wa 35 na 40 yu eiitiwa sivitalini wa Portreitz ena mauumisye itina wa kutumbwa ni ukuta ula wiiye ploti imwe vakuvi na nyumba yake utuini wa Mathare – Chaani Changamwe kaunti ya Mombasa.

Kivu wa location isu ya Chaani Ben Mutunga Valasa niwaikiithya kiko kiu vala waweta kana contractor ula eungamie waki wa ukuta usu niwaandikithya uvoo na maovisa ma volisi ukunikili uendee.

Patrick Munago ni umwe wa andu ma ngoo ya ulau ala mamwitaana na kumusembya sivitalini wa Portreitz vala uendee na ukwata uiiti.