MCA na alimu ma ECD Kangundo central Masaku


MCA wa kangundo central Moses Mitaa easya nukuthakya mutalatala mbungeni ya Masaku kuikiithya alimu ma kisomo kya myakani ya mbee ya kwiananani kwa kana(ECD) nimaandikwa ni silikali vandu va kunengawa kandalasi ya myaka itatu

Eneena ndeto isu kavinda kala ukunenganaa mavalua ma wia kana contract letters kwa alimu ala ma ECD ma Kangundo.

Nake ovisaa ila uungamie alimu ma asu ma ECD kuma kangundo Rosemary ngira niwaweta kana,itambya ya MCA Mitaa ya kuetea alimu make mavalua asu kisioni kyake ni uuniko munene kwakwitha aingi moo meisaa unyamaa muno kukwatya valua isu.