MCA khukhwama chikaunty chibiala kimiba benya serikali ebukulile hatua babandi basikula eskari khukhwama mumarambo kenje nekhukhwonakaka ebei ye balimi mulirambo lino


Barangilisi be muchingongo babama mumbeka chirakwamo kimiba kie esukari mukaunti ye ebungoma ,uasin gishu ne busia bechile alalala ne khureba omuruki we sibala uhuru kenyatta alala nende basibayi peter munya we bulimi nende Fred matiang we bulindi khubona mbo lilaka lia serekali lie khukhwimekha khukhwingisia mwirambo esukari ne kimiba khukhwama mumarambo kenje litinyililisibwa mubuterefu. babami abo babola bali engila eyo niyo echa khukhusia bulimi bwe kimiba kie esukari mwirambo lino.
LATEST NEWS