MCA Kahawa Wendani afwa India


Mca muwodi ya Kahawa Wendani mu county ya Kiambu Cyrus Omondi afwire nari musyalo esya India.

Speaker mubunge rye county ya Stephene ndichu abola mbu abola mbu Mca Omondi yabere nabasye nibachire olukendo lwemirimo echa serikali ye county ya Kiambu, nafwa ohwesinduha omwoyo, heart attack.

Omondi yaulwa nabamenyi aba Kahawa wendani nga Mca hutiketi ya Jubilee mukura ekhongo yomwaka 2013.

Omubiri kuri india emipango echohureta nichichiririra.