Mbukaniro cia kimigongo Marsabit gutiga bairi bakuite


Mukana umurito nuritiitwe kiri bara bakwagagia thiiri nteere mwanya kaunty ya Marsabit.

Ino i nyuma ya mbukaniiro cia rua cia kimigongo ira itigiite antu bairi bakuite na bangi kathumba na maringangirwa.

Ikarika riru riumiirite ntugu inkai nyuma ya atongoria ba nteere inu batongoreetue i kamishna Evans Achoki na gavana Mohamud Ali kuuria akari bakaranie na thiiri.

Gavana Ali naugiite antu bara bakurutha unyamu bubu bakaathukirua matagaaria ma kiwatho itakumakania ibaau, miario ira iweetwe mbaru i mubunge wa north Horr Francis Chachu Ganya.

Kamishna wa kaunty inu Evans Achoki nauriitie mwingi guteetheria kweyana riboti cia eenyangia na kuwatanira na maafisa ba ukaria kuleta thiiri nteere inu.