Mbua ya uua yiambiisya Nesa mwaiini wa 3 kyumwani kya keeli


Muvia wa kwika ukunikili mawulyuku ma nzeve niwaasya kana, mbua ila yiendeeye na kukua kyumwani kii ti ila yailite kwambiiya kua kyumwani kya keli kya mwai wa katatu.

Muvia usu wa nzeve wakatano muvitu, nunaisye kana mbua ndaasa ya uuua yailite kwambiiya mwaini wa katatu ta kyumwani kya keeli na yiendeeya nginya mwaini wa katano.

Ndeto isu ni kwianana na Ovisaa munene muviani usu Dr. David Mwita.