Mbua nene Kitui east


Silikali wa Kitui kwisila uvisi wa sub/county administrator kisioni kya Kitui east county ya Kitui, nukwambiia walanio wa kusomethya ene nthi undu maile kwisiania na ndia sya kiw’u, vamwe na mbusi ila syusuite kiw’u,ta nzia imwe ya kuolanga mbanga sya ene nthi ala methiitwe mayasya thayu malika ndiani isu.

Kiu nikwianana na administrator wa sub/county ya Kitui East Daniel Munyoto.