Mbesa itumwe Masukuluni ma silikali kwa term wa 3.


Atongoi aingi ma sukulu sya musingi na sya secondary ila sya Silikali,nimamikaila silikali nene nikana ikatiiye kulekya mbesa ila syithwaa ivathiitwe kuungamia mavata ma masukulu,itina wa kwithiwa ne undu wina vinya muno kutwaaisya masukulu asu, kyumwa kimwe mamina kuvinguwa kwa term wa 3.

Kuatiania na ukunikili ula weekwa ni aandiki maitu ma mauvoo,Masukulu maingi mainesya kukwata mbesa isu, ona itina minister wa muvia wa kisomo proffessa George Magoha kyumwa kivitu kwathana kana, mbesa isu ikeethiwa ilikite akauntini sya masukulu tuivikia wakaatano kyumwa kivitu.

Aineena kyumwa kivitu,minister Magoha anawetie kana, silikali nene kwisila muvia wa kisomo yinyaiikya silingi billion 15 na million ngili maana 8, vala kati wa mbesa isu,Masukulu ma musingi meukwata kimanza kya silingi billion 2 na ngili maana 8, namo masukulu ma secondary mayiaiwa silingi billion 13.