Mbanga ya mbua Masinga usini wa Kyeteni


Mithenya 3 itina Andu 3 kukuwa ni kiw’u kya usi wa Kyeteni ula wi Masinga kauntini ya Masaku kumana na mbua nene,yu mwii wa 3 na ula ni wa mutwai wa mota ula wakuite asu angi 2 ndunesya kwoneka

Chief wa location ya Masinga Henry Nyilu niwaumya witano kwa ene nthi meyumilye kutetheanisya kumantha mwii usu.

Asu angi 2 na ala nimo manakuitwe na mota ni mundu muka usu,manai kiveti na mwiitu wakyo,naa mii yoo inaumiwe usini usu wa Kyeteni ku Masinga iso wa_4.

Ivindani ya mbanga isu, asu 3 manakilaa usi usu maendete ngaliko sya Masinga maumite Itunduimuni ila yi location ya Ikaatini.