Mbanga ya Lelu kumina Dereva umwe na angi 2 muamia Mtito andei Makueni


Ndeleva umwe wa iloli ula wina ukuu wa myaka 37 niwatiwa ni thayu vau kwa vau na mateleva angi 2 makwata maaumisye manene, itina wa mbanga ya lelu ila yakitika usini wa Tsavo kilomita 45 wavituka town ya Mtito andei uendete ngaliko sya Mombasa leluni munene wa Mombasa kuka vaa ilovi.

Mbanga isu yeethiwa umunthi kuikya.

Kommander wa volisi kauntini ya Makueni Jopseh Ole Napeiyan,easya kana, iloli yiu yumite ngaliko sya ilovi yakimana na maloli angi eli na ndeleva usu akwa vau kwa vau na angi eli masembwa sivitalini wa voi kukwata uiiti.

Mwii wa ula watiwa ni thayu wi nyumbani ya kusuvia akwu sivitalini wa Makindu ukunikili iulu wa mbanga isu utwaiiwe.

Kumana na mbanga isu lelu usu wiwetwa ta wavungwa ni ngali ila syeeka mbanga na kwina muatianio munene wa ngali kwa oyu na maovisa ma volisi nimaendee kutata kwathukanisya ngali isu