Mbanga Malili Makueni


Seneta mwoloote wa kaunti ya kilifi Priscila zawadi Kitsao yu tii aendeeye na kuiitiwa sivitalini munene wa Masaku ena maumiisye, itina wa mbanga ya lelu, vala ngali yake yakongana kyongo kwa kyongo na ngali ingi, kisioni kya Malili leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi saa umwe sya Iyoo utuku.

Komanda Munene wa Volisi kauntini ya Makueni Jospeh Ole Napeiyan, easya ngali ya seneta usu yakwata mbanga isu, yila eumite vaa Ilovi aendete ngaliko sya Mombasa.

Napeiyan easya kana,Seneta usu akwata maumiisye ma kithui, indi niuendeeye nesa amina kuiitwa.

Ngali syekli ila syakonwa mbangani isu, nisyakuswa ni Volisi, vala yu tii siendeeye na kusiiyiwa nikana syikwe ukunikili kiseseni kya Volisi kya Salama.