Mavoloni Yatta Munini wa chief kwikiwa Mbini


Volisi sub kauntini ya Yatta kauntini ya Masaku,nimamwikia mbini munini wa chief wa sub location ya Mavoloni John Muasya Kiio, vala unuukonanwa na kiko kya kumuvua muno mundu muka umwe, kumana na itumi ila itanamba kumanyika.

Komanda wa volisi sub kauntini ya Yatta muwandu Mary Njoki easya kana,kiio yu tii avingiwa kiseseni kya Volisi kya Yatta, naa nukuthakwa kotini ukunikili wathela.