Mathina ma Kiw’u Mombasa Changamwe


Kambuni ya unyaiikya wa kiw’u kauntini ya Mombasa kwa isyitwa Mombasa water and sewerage company, niyaumbula kana mwoo wa kiw’u ula uendee na ukusiiwa isio kivathukanio kauntini isu ya Mombasa na munomuno sub county ya Changamwe kwa kilungu kya mithenya 6 Mivitu, yumanite na kung’ala kwa Nthongo sya kiw’u kyu ila syi kauntini ya Taita Taveta na kaunti ya Kwale.

Kwianana na uvoo ula watumia mivia ya unyaiikya wa mauvoo, Director munene wa kambuni isu Anthony Njaramba eweta kana, kung’ala kwa nthongo sya Kiw’u sya kisio kya Marere kauntini ya kwale na Mzima natural springs ngaliko sya Taita Taveta, takwo kuetete mwoo usu wa kiw’u kwa oyuyu, naa vala ene nthi maendee na uthi miendo miasa kwikwatia kiw’u kya kutumia.

Ingi kambuni isu niyaweta kana, niendee na kwikia mivango ya kwitaana itambya ya ene nthi kwa kwathukisya kiw’u kila kyumaa kunduni kungi kula kutanamba kung’ala, nikana kila mwenee nthi akatwate kiw’u kya kutumia.