Mateleva eli nimatiwa ni thayu kumana na mbanga ya lelu Ivingoni Msa Rd


Mateleva eli nimatiwa ni thayu vu kwa vu itina wa maloli kukongana kyongo kwa kyongo kisioni kya Ivingoni ila yi leluni wa kuma vaa musyini wa ilovi kuthi musyini wa Mombasa.
Komanda wa volisi wa Makueni Joseph Ole Napeiyan niwaikiithya kana mbanga isu yeethiwa muendo wa saa keenda sya kuikya vala wasya iloli ila yiendete na ngaliko sya Mombasa yivitukaa iloli yingi vala yakimana na iloli yingi yila yiukite na ngaliko ya IloviĀ  na mateleva asu matiwa ni thayu vu kwa vu.
Mii yoo niyatwawa nyumbani yausuvia mii ya akwu ya Makindu.