Matakitali 2 kutiwa ni thayu vaa Kenya ungu wa masaa 24 kumana na mathina ma Uwau wa Corona.


Ndakitali ungi wa keeli niwatiwa ni thayu ungu wa masaa 24.

Dr Nira Patel atiwa ni thayu ayiitiwa vaa Ilovi, mithenya 2 itina wa kuthimwa na kukwatikana na uwau wa Corona.

Utuku wa kuamukia umunthi,Ndakitali munene ula withiitwe aungamie Uiiti maunduni ma mbio sivitalini munene wa Kinyaata vaa Ilovi Dr. Antony Were Omolo, nutiiwe ni thayu kumana na uwau wa Corona.

Omolo ethiitwe aithinikiwa nyumbani ya ICU ila ivathiawa andu ala avinyiiye muno ni uwau kwa kilungu kya mithenya 10.

Mauvoo asu nimaikiithwa ni kyama kya matakitali vaa nthi ya Kenya KMPDU, ala matuma ngethi sya ukiakisyo kwa andu ma Musyi na anyanyae.
LATEST NEWS