Masaku mauvithukii ma Musyi Kavumbu Eastleigh


Mundu muka umwe wa Muika yu tii aendeeye na kuiitiwa sivitalini munene wa Masaku, vala wakwata maumiisye manene ma kutonywa na kavyu koi muongo ni mundu uume umwe wa muika, ula utwaite mwiitu wake, itina wa kuvitukania uneenania musyi kwa mundu muka usu nduani ya kavumbu ngaliko sya Eastleigh town ya Masaku.

Mundu uume usu wa muika ewetwa kana,eatiie muka ula waendie uendo.

Mauvoo asu ni maikithwa ni munini wa chief wa Sub location ya Muthini location ya kiima kimwe, Mutua wa Muli.