Maovisa ma muvia wa isalu ma Matuu Yatta kauntini ya Masaku, nimeetya korti mithenya 10 mbeange kumekia ukunikili esililwa 3 ala meukonanwa na ung’ei wa kutumia kithui, ula uneethiwe vengini wa Equity Uvonge wa Matuu kwi muthenyani wa iso.


Maovisa ma muvia wa isalu ma Matuu Yatta kauntini ya Masaku, nimeetya korti mithenya 10 mbeange kumekia ukunikili esililwa 3 ala meukonanwa na ung’ei wa kutumia kithui, ula uneethiwe vengini wa Equity Uvonge wa Matuu kwi muthenyani wa iso.

Maumilitwe mbee wa musili wa makoani kortini wa Keeli wa Kithimani
Eva Wambungu, asu 3 ala ni Silvester Munyao Kilonzo ,Benjamin Mwanthi na Stephen Munyao Wambua, nimeukonanwa kwa nzia imwe ta manatetheisye ung’ei ula unatwaiiwe vengini usu wa Equity, vala kimanza sya silingi ngili 800,000 kuma kwa vengi usu kinooyiwe, na silingi ngili 270,800 inooyiwa macustomer ala manaiv engini usu.

Mutongoesya wa makoani kortini usu Samuel Opudo ni waelesya korti kana, asu nimalekwa, naa nivatonyeka makananga ukunikili vala maovisa ma muvia wa kisalu, manengwa mithenya 10 kutwaiisya ukunikili

Asu 3 makaumilwa kortini usu ingi kwi matuku 16 ma mwai usu twathi, vala mekuendeeya kusiiwa kiseseni kya volisi kya Matuu kila ki sub county ya Yatta kauntini ya Masaku.