Manyalu keboisie lagok eng ngalekab boriet,kamwa KNUT mornetab Narok


Kakonerekchi rubeiywotab nebo ngecheret eng kibakengeitab kanetik nebo KNUT mornetab Narok Wilson Tololo kakwautiet nekiboisie alak eng neranik chemite sukul eng boriet kou yekokibaoryonchi eng oindok bo wui eng komasta nebo Narok murot tai.

Ye kangongololi eng nganasetab Narok komwa Tololo kole kakwautionotok ko ngemetab imandaab lagok ak icheg cheiyoktoi lagok koba boriet konyalu keipchin kerkonyiet nengwan kosupkei ak ngatutik.

Kaikimit komwa Tololo kole ko kanetik kotinye kaimetabgei agobo boisietab lagok eng oret nemanyalu missing eng nguni yemite gaa lagok kingeker sukulisiek kosupkei ak mangunet nebo miondoab Corona eng emoni.