Manjari yakuvula kuduka imbili wu musee


Umusee gwe Senate ugwi zing’inga  ugwukulwana uvulwaye vwa covid 19 ,nigwimillwa na  senator Michael Mbito na  senator Kasanga,kwakusingiliza iviikallo vyagwo   ,inyima wuwaveezanji umusingilli wumuganda gwa  KEMSA Jonah Manjari ,uwenyekananji kuduka imbili wumusee yiigwo  gavoleka numuminiku na siyaali anyala  kuzya mu,avasenator vakulanga ndi veenya ibalua ya dakitali imanyia ndi nagiligali numuminiku.

senator Mbito  avoola veenya kolola ibalua yeyo kudukila iziisaa  mnane  umasu gwakalunu.

Manjari  genyekananji aduki imbili wumusee yigwo nukuhana amativuli kolondekana  nuvutumikili uvudamanu uvwa ,makandi  umuganda gwa Kemsa kutumikila izila iteenyekana  kugula  ivindu  nukujila selekali egotizi  izibilioni 7.7.

Umusee yigwo nagove nichakallo kindi  ilisiiza ,na ebodi isingilla umuganda gwa Kemsa vakulangwa vave mu.