Mandamano ma waagi bwa ukaria Nandora, Tharaka


Akari ba Nandora location ya Thiiti wadi ya Mukothima Tharaka ibaruthiite mandamano bakimeneeria kwongereka kwa wamba nteere inu.

Kiri mandamano mara maruthikiite imunthi Nchumamosi ya tariki 17 mweri wa 10, baugiite ibagereetie kuringa riboti kiri maafisa ba borisi ba Kirudi indi gutiri itagaaria rithukiitue ara indi bakuuga bakathukia itagaaria bongwa kuthiria wamba bubu.

Batongoreetue i sub-area wa nteere inu Marissela Julius, baugiite untu bubu buriumania na kongereka wa nchobi ndege iwatho bakeonekana kumeneeria chibu, sub-chibu na maafisa ba ukaria.