Malwale karulana nu buchafu kanyala khurekukha mu tsikambi tsya bandu bahuya khurula mmatala kabo Budalangi


Malwale karulana nu buchafu kanyala khurekukha mu tsikambi tsya bandu bahuya khurula mmatala kabo shichira yi micherero chya matsi mu subcounty yi Budalangi.
Mukhongo wu bulamu mu shitonye shye Bunyala Edward Mwaimbe aboli,malwale manye shipindupindu kanyala khurekukha mu tsikambi yetso shichira bandu yabo babula matsi malabu ku khurumishira tawe,likhuba lichira balala nivaranga khung’wa matsi ki inyanza ya Victoria buchira khuramu lunyasi tawe.