Maloli ala maito kukanwa kumana na kwananga malelu kauntini ya Makueni


Muvia wa kwaamya malelu aa manene vaa nthi ya Kenya KENHA, niwaumya ukanio kwa ene
maloli ala makwatisye kukua uito mwingi uvathukanu na mwiiao ula wathiiwe,kana
makwatwa makooseawa matambya metu ma kii miiao.

Mituo isu ya Maloli kukuwaa uito ula uvitukite kiwango kila kyathiiwe na muno muno maloli ma Muthanga wiwetwa tawo utumite malelu maingi manangika muno.