Makueni Maanzo amanyiwa matawe


Muthenya umwe itina wa ithokoo kukusiiwa sukuluni wa imwana wa Makueni boys, na vala amanyiwa oonthe ma kilasi kya form 4 manengiwe mwanya menuke kwa kilungu kya syumwa 2,muyuumbe wa kilio kya ubunge kya Makueni Daniel Kitonga maanzo niwathuthya amanyiwa maekane na mituo isu ya kulua nduuthi kana kwananga mali ya masukulu, indi meyumbanisye mutiani ula uthengeie
muno.

Aineena na aandiki ma mauvoo, maanzo niwaasya kana, ni muisyo munene kwa
amanyiwa kwithiwa misyi kumana na ithokoo sya muthemba usu vandu
kwithiwa mayiyumbanisya mutiani, naa akulya asyai na alimu matae
syana syoo nesa, niketha syivetanagne na mituo ta isu.

Amanyiwa asu ma Makueni boys, mewetwa kana meluaa nduuthi mailea kwenzwa.