Maimuchi serkali kochigil bik chechang asikonai ngotinye Corona kosupkei ak rarunet nebo tuguk chekiboisie eng chikilisionotok.


Matinye serkali kamuget nebo kochigil bik chechang kosir asikobit konai ngotos tinye miondo nebo Corona kosupkei ak rarunet nebo tuguk chekiboisie eng chikilisionotok.

Kamwa minister nebo tililindo Mutahi Kagwe nekarurtechi county nebo Kakamega eng betutab rani kole chenge ministry nenyi walutiet koker kole kanyor county agetugul tuguk chekiboisie eng chigilisietab miondoab Corona.

Kabit nitok eng kasarta nekasopcho bik 781 chekotinye miondo nebo Corona ak kakinyor bik alak 699 chetinye mionotok.

Eng nguni kotelele bik elfu 25,837 chekikonam miondo nebo Corona kongete koit emoni mionotok.