Magoha masukulu mayiuvinguwa


Minister wa muvia wa kisomo Proffessa George Maghoha, niwathingiiliila muungamo wake wa vau mbeeni kana,sukulu siuvingwa na amanyiwa ala manavinguiiye nimekuendeeya na kusoma, o na kwithiwa uwau wa ikua ya Corona wioneka wambiisye kwambata ingi.

Magoha ula waneenea sukuluni wa Kereri ngaliko sya Kisii ivindani yila ei ndambuka yakusyisya undu masukulu meanisye matambya ala manenganitwe ni muvia wa uima wa ene nthi, niwaasya vena vinya kwa amanyiwa kuikiithya ula uasa wa kutaanisya mita umwe me masukulu, indi nomaendeeye na kuthingiliila vata usu kwa amanyiwa.