Magoha kwasya amanyiwa masuviwe me masukulu Kenya


Silikali niyaumya mwiao kwa Atongoi oonthe ma masukulu, maiye report sya amanyiwa oonthe ala methiawa na mathina kana uwau wa umasumbuaa, ta nzia imwe ya kuthinikiwa kwa mituki vaumila vata.

Minister wa muvia wa kisomo Proffessa George Magoha, aumya mwiao usu yila wavika sukuluni wa musingi wa Olympic ula wi kibera vaa Musyini wa Ilovi, aisisya undu masukulu mosete matambya ma kuikiithya myamulo ila inenganitwe ni muvia wa uima wa ene nthi niyaatiwa kumana na uwau wa ikua ya Corona, ivindani yii amanyiwa mambiisya kusyokethya masukulu.

Magoha easya masukulu maingi nimekwithiwa maithukuma me muamba na isese sya uiiti, nikana vaumila thina ukathinikiwa kwa Mituki.

O na uu wiovo, niwakania atongoi ma masukulu maikatate kukuwa amanyiwa kumana na thii wa Fees.

Ingi Magoha niwakulya ndambuka mbingi ivetangwe masukulu,Vala wakania masukulu ma andu ene, kana vai mumanyiwa wailite kunyamawa kana kuvathulwa nundu wa kwithiwa ataneesoma kila kisomo kya Mitandao yila amanyiwa mei Misyi

Kwi Umunthi amanyiwa ma kilasi kya Grade 4, Class 8 na Form 4 niwo meikwatiwa kwambiisya kusyokethya masukulu.

Kiu ni itina wa masukulu kwithiwa mavingiwe myai 6 mivitu kuma mwaiini wa 3 mwakani uu, kumana na kisomo kuvingiiswa ni kumbuka kwa uwau wa ikua ya Corona.