Mache Mp nebo Mosop Vincent Tuwei kenam askarindetab polis nekomwok ak kobete sobet bik 2 eng kabolwo eng Nandi


Kakokon kurset Mp nebo Mosop Vincent Tuwei koitchi serkali koyai chigilisiet ak koipchi kakwautiet afisaekab polis chemwaat kele komwok ak kobete sobet neranik eng kokwetab Kabolwo eng Mosop county nebo Nandi eng betutab amut.

Kamwa Tuwei kole some mengikab komasatak koek chemuitoi eng kasarta netesetai chengsetab imanda kamach icheg komengis eng kalyet ak bikab kokwet chemite Kakamega kongasis.

Kanerekchi Tuwei ribikab kalyet eng county nebo Nandi kale tagu kochutchingei boisiet kale ndakokaitita komasatak eng kasarta nenotok ko kotakitere kabetetab sobonwek.

Kamach Tuwei kenam ak keyotchi kiruoget chito nekiiloli boriet eng komasatak kale ma kasarta netai kosuldoe ine yautiet neunotok.