Mache membaekab Nyumba Kumi eng Kericho serkali kokochi icheg kimnotet asikotoret koker kole kakisuldae ngatutikab serkali


Kakokon kurset alak eng afisaek chebo Nyumba Kumi kobun county nebo Kericho koitchi serkali kokochi icheg kimnotet eng kasuldaetab ngatutik chetinyegei ak boriet nebo miondoab Corona.

Kamwa John Langat netelelchin kokwet nebo Boito eng Kipchimchim kole bik chechang eng kokwotinwek komakosubi ngatutik chekikon serkali agot yetesetai koyoptoigei miondo nebo Corona eng county inotok.

Kates komwa Langat kole ndakikochin kimnotet afisaekab Nyumba kumi ko agoi kotoret koker kole makituptechi batai ngatutichotok.