Mache KNUT mornet nebo Keiyo serkali kotestai kokochi sukulisiek rabinik checham kokochin asikeboisie eng borietab Corona eng sukul


Kakokon kurset sirindet neo eng kibakengeitab kanetik KNUT mornet nebo Keiyo eng county nebo Elgeiyo Marakwet Musa Busienei koitchi serkali kotestai kokon rabinik chekicham kokochi sukulisiek asikeboisie eng chobchinetabgei nebo borietab miondo nebo Corona yekiyat sukul.

Kamwa Busienei kole agot ngandan kerotin sukulisiek kosupkei ak mangunet nebo miondoab Corona eng emoni konyalu eng serkali kotestai kokochi sukulisiek rabinichotok asikeboisie eng aletab ngecherok ,teksetab darasosiek ,aletab tankisiekab beek ak tuguk alak chetoreti kisuldae ngatutik chetinyegei ak boriet nebo miondoab Corona.

Ye kangongololi eng ofisisiek ak KNUT eng nganasetab Iten kongong Busienei kole agoi kotoret notok komugak komarikchin lagok eng darasa.