Mache bik chekikinyalil eng kandoinatetab President nebo oeng nebo emoni Hayati Arap Moi serkali kokerchi icheg


Magat eng serkali kokerchi eng chokchinet bik chekikinyalil eng kasartaab kandoinatetab President nebo oeng nebo emoni Hayati Daniel Toroitich Arap Moi eng gorik chekikinyolile bik chebo Nyayo.

Kora kokamach bik chekikinyalil ketoi committee nebo kamanut newendi kochigili komaswek tugul chekikiboisie eng kanyaliletab bikab Kenya.

Kangobwoti kenyisiek 16 kongete keyat gorichotok bo Nyayo kokachut icheg gorichotok ak koaror kit nekibun.

Kaibor kaimetabgei bichotok kale ngandan kikon ngatutiet President Uhuru Kenyatta nebo ketoi Insuarance nebo bik chekikinyalil eng ngalalutikchik chekikon eng kenyitab 2015 ak eng kenyit konye komamite kit agetugul nekikesuldae kale tomo kikochi icheg kageret.

Kobun alak eng kibaengeisiek cheborchingei imandaab kipkosobe kokamach bichotok President Uhuru kotoi committee newendi kochigili komaswek chekikeboisie eng ngemetab imandaab kipkosobe eng emet komugul ak keyai koek komaswek chekibwote icheg chekikinyalil.