Koibet sobet bik somok chekikimwok eng olesos kosupkei ak kakotonosiek chebo risasi,kaibor chigilisiet nebo borwekwak


Koibor chigilisiet nekokiyochi borwekab bik somok chemwaat kele kimwok polis ak kobar eng betutab ko angwan kasi wikit konye eng Ol’ Lessos county nebo Nandi kole kiibet sobet bichotok kosupkei ak kakotonosiek chebo risasi.

Kongololchin sirikab logoiywek eng sang nebo got nekikonore borwek nebo siptalitab county nebo Nandi Hills kangotar koyochin chigilisiet borwechotok bo Lazarus Tirop , Cornelius Kogey ak Timothy Chebwai komwa chigilindetab borwek nebo serkali Dr. Dickson Mchana kole kiibet sobet bichotok kingotumndagei korotik chechang kingemwok icheg.

Kamwa Dr. Mchana kole kakosir report nekibendi keboisie eng kapkiruok eng chengsetab imanda kosupkei ak baretab bichotok somok.