Kivulaho chukuzya kola avahambe


Eserekari yakwigala avandu kuzya korora avayanze vavo avaveeye avahambe mu zijera.

Umung’oodi mu wizara irindi izijera zya Kenya, Zeinab Hussein, yakuvora avandu kutura ichova si varavugil’lwa kwingira mu zijera zya Kenya ku madiiku 30 agazanga.

Yakomeda ndi orogendo yiirwo ruvuguriywi kwigala ivirusi yiivyo kwingira mu zijera zana.

Kandi yakurandiza koveta iziwodi ziviri izya ivitanda 50 mu zijera zya Shimo la Tewa na Kamiti izizaa koveta avahambe avanyara kuva nivirusi yiivyo urwa navave nivahirangwa.