Kisomo yiulu wa Uimi Kitui


Aimi ngili Umwe ma kuma isioni syi kivathukanio kauntini ya Kitui, nimeekwatia momanyisyo me mwanya yiulu wa nzia sya uimi wa matuku aa.

Aimi asu masomethya yiulu wa uithya wa indo na nguku, naa utuika wa Nima ya liu wa miundani, undu ula uumatetheesya kwailya ngetha yoo.