Kisomo Kitui kyangwithya west


Ve musyai umwe walasimika kutwaa mwana wake sukuluni wa secondary wa Ithiaani vaya sub/county ya kyangwithya west kauntini ya Kitui, Itina wa kwikiwa mbini ni silikali aikonanwa na kuema kutwaa mwana usu sukulu.

Ndeto isu ni kuatiania na chief wa location ya Kyangwithya West John Wambua,ula waikiithya kana, nimatwaiisye misako ingi isioni sya kisio kyu, kusyimana na syana ingi ila syithiitwe siyulula masokoni me kivathukanio vandu va kuthi masukulu kusoma.