Kisio kya Mbiuni kila ki sub kauntini ya Mwala kauntini ya Masaku, nikyo kitongoetie kwa kwithiwa na syiko mbingi vyu sya syana sya eitu sya ukuu munini kuvithukiwa na kuvukwa kwa kilungu kya mwai umwe muvitu.


Kisio kya Mbiuni kila ki sub kauntini ya Mwala kauntini ya Masaku, nikyo kitongoetie kwa kwithiwa na syiko mbingi vyu sya syana sya eitu sya ukuu munini kuvithukiwa na kuvukwa kwa kilungu kya mwai umwe muvitu.

Report isu sya Volisi,syaumilwa ni ovisaa munene wa muvia wa volisi ku Mwala Ronald Kirui, ula waweta kana,nthini wa kilungu kya mwai umwe,syiko mbee wa 5 niminite kuripotiwa iseseni sya volisi sya Mbiuni na Mwala.