Kerat eng ketesietab polis nebo Sotik eng Bomet afisayat nebo KDF neboisie eng 3KR Lanet Baracks ak bik alak 2 agobo chorset


Kerat eng ketesietab polis nebo Sotik eng county nebo Bomet afisayat nebo KDF neboisie eng 3KR Lanet Baracks ak bikab poror 2 kangenam icheg kobokchin mengotet agenge eng Kamusa eng Sotik komache kochorso.

Eng logoiyo kobun ketesietab polis nebo Sotik kokatinye bichotok somok rotonik kangotieme kobokchi goyotok ole kaimuch kowokchi bikab kokwet ak koyai koitita komasatak afisaekab polis kobun ketesietab polis nebo Chebole.

Mwaat kele kangoitita komasatak polis kokaimuch agenge eng bichotok somok kobokchi afisayat agenge nebo polis koboisie rotwet ak kokoten keldonyi nebo tai.

Kayach komwokto risasi koba soet afisaekab polis chekamite tugul ak kokochi kamuget konam bichotok tugul somok chekakimut koba ketesietab polis nebo Sotik.