Kelitu kutiwa ni thayu kakinywa ni ngali Wote Makueni


Kelitu kena ukuu wa myaka 2 na myai 3, umunthi muthenya nikatiwa ni thayu vau kwa vau kiwanzani kya matatu kya wote musyini wa wote kauntini ya Makueni,Itina wa kukinywa ni ngali nini.

Komanda wa volisi ku Makueni Joseph Ole Napeiyan easya kana, kelitu kau kavaluka kaumite ndukani imwe na kakinywa ni ndia ya itina ya ngali isu, vala katiwa ni thayu vau kwa vau.

Mwii wa kana kau niwooswa ni volisi, vala watwawa nyumbani ya kusuvia akw’u sivitalini wa Makueni ukunikili utwaiiwe.