Kayai sautik alak eng amndoik kobun Nandi eng komasta nebo Chepsangor eng oretab Kapsabet – Nandi Hills – Chemelil


Kayai sautik eng betutab rani alak eng amndoik kobun Nandi eng komasta nebo Chepsangor eng oretab Kapsabet – Nandi Hills – Chemelil komasta nebitune nyasutikab oret eng atkein kora.

Kamwa amdoichotok kole bo kamanut kesochi oranotok asikobit keistoegei bitunetab nyasutik chekikoreb sobonwek chechang eng komasatak bo Chepsangor kongete Corner Nyanya agoi Kipsakiat .

Agot kounotok kokon kurset icheg koitchi bik chekwerie garisiek koboisie oranotok kokweri eng utotiet nemite barak asikeistoegei kabetetab sobonwek.