Kanyor serkali toretet nebo Mobile Labaratories chekiboisie eng emet komugul eng chigilisietab Corona kobun emetab Ujerumani


Kakonyor kelchin kakiletabgei nebo serkali nebo koyochi chigilisiet bik kosupkei ak miondo nebo Corona Virus kangotach serkali toretet nebo Mobile Lab chekiboisie eng emet komugul eng chigilisietab bik.

Labaratory ichotok kiiboti anan mobile ko toretet nekakonu emetab Germary ak kamwa minister nebo tililindo Mutahi Kagwe kole kiboisie eng komaswek cheterter chebo emoni eng chigilisietab miondoab Corona.

Kangololi Kagwe kangokonu ngalalutik chebo kila betut agobo ole uu ngalekab Corona eng emoni komite ak minister nebo kibakengeit nebo emotinwekab Africa kongasis Adan Mohamed.

Kakon emetab Ujerumani toretet nebo mobile labaratories 9 eng emotinwekab Africa kongasis ole kanyor emetab Kenya oeng eng chotok.

Annett Gunther ko kayoktoindet nebo emetab Ujerumani eng emoni.

Kora kokasom Kagwe derevaek chebo trelaisiek nyoetabgaat kosupkei ak kaimutik chebune kokeni keyochi chigilisiet kale agoi kotoret Mobile labaratories ichotok kochokchi yaetab chigilisiet.