Kanerekchi Governor nebo Nakuru Lee Kinyanjui alak eng MCAs chemache koisto ine eng kandoinatet


Kakonerekchi Governor nebo Nakuru Lee Kinyanjui alak eng MCAs chemache koisto ine eng kandoinatet kamwochi icheg kotiem kosuldae notok amu magoi koyan ine kobut ngatutik asikosuldae magutikab MCAs ichotok.

Ye kangongololchin sirikab logoiywek komwa Kinyanjui kole namu ine boroinotok bo Governor kosupkei ak maget nebo bikab Nakuru ama amu MCAs ichotok tinye magutik chebo kipkosopchigei.

Eng betutab kosomok kasi wikit konye kokiimuch bunge nebo county nebo Nakuru kosirto maget nemache keyochi walutik bik cheboisie eng matwet netinyegei ak aletab tuguk eng county inotok.