Kana kamwe katanamba kuvika nikeethiwa kekitwe kithekani Yatta Masaku


Kavuno ka kana katesikie ni kelitu kaa ni kamwana ni keethiwa kekiitwe ikotonini na kakekwa kithekani kimwe ki vakuvi na kanisa wa redeemed gospel sokoni wa Matuu sub kaunti ya Yatta

Countini ya Masaku .Kuatiania na ngusi yeitho ila yoona kana kaa ni yaelesya kana kaukenge kaa kesa kwoneka ni enenthi kavithitwe vala inya wako utanamba umanyikana.