Kana ka kavisi kutiwa leluni Mwingi Kitui


Kana ka kavisi kena ukuu wa myai 2, utuku nikooswa ni volisi, vala katwawa sivitalini munene wa silikali wa Mwingi kauntini ya Kitui kusuviwa, itina wa kukitwa katiwa utee wa taari town ya Mwingi ni andu matesikie.

Munene wa volisi ku Mwingi Peter Mutuma easya yu tii nimatwaiisye nzyima mbyu kumantha nyinyia wa kana kau.