Kamwana kuumiwa ni kikoyo Ngaali Simisi Ikutha Kitui


Kamwana kena ukuu wa myaka 28, yu tii kaendeeye na kuiitiwa sivitalini wa Mission wa Mutomo ula wi kauntini ya Kitui kena maumiisye manene ma kuumwa kwoko kwa aume ni kikoyo, kila kuwetwa kyambie kuvithukia mbui kyuuni kyoo, nduani ya ngaali, ila yi location ya Simisi, sub kuantini ya Ikutha Kauntini ya Kitui.

Ndeto isu ni kuatiania na ovisaa munene wa muvia wa kusuvia nyamu sya Kithekani KWS kauntini ya Kitui Joseph Kavi, ula ukwasya kana,kamwana kau kaamba kusembwa sivitalini munini wa Ikutha, na itina kathamiiwa sivitalini usu wa Mutomo.

Maovisaa asu ma KWS yu nimendeka masyime kikoyo kyu na kukitunga mutituni ula kituaa.