Kamanda wa polisi Bondo khufwa


Khuli ne birengo musituo sia polisi sia bondo khulondelela lifwa lia omulondelela wa kamanda wa polisi Anthony Wafula.
Wafula afwile silo sibirire bise bikekhe enyuma wa khutimakisibwa mwikangilo likekhe lia bondo.
khulondekhana ne polisi atimakisibwe mwikangilo elio enyuma wa khuhaywa khuela alala nende khuba ne bubile bwa angaki bwa kumubili.

Alomekha khuobosia babana bewe musirimba sia nairobi nakhukobola bondo chindalo ngekhe chibirire mala kachaka khulwala.
Kamanda wa polisi mucounty ya siaya francis Kooli eyamane ne lifwa liewe nakhubulilila mbo babukule chisampuli khukhuama khumulambo kwewe khuila kemri kisumu khumanyilisia sina sina khuba nesiakilile lifwa liewe.
LATEST NEWS