Kali vene malandi vaaveye ni Haki


Eselekali yakotevwa kutuliza ho uvusutu vwitungiza vandu vaveye nizinyumba zyokokomboliza ,kukandi navo vave nuvwiyangu vwokokonya avandu vavakomboliza izinyumba.

Simon Omukokwa ,avoola avndu vaheeza za olovega lwa vandu vaakombola izinyumba vujila kohenza ku uvudinyu vwa vene malandi vavitilanga mu .

Avoola ulukuzu lwa Corona lwagoyanyia vuli umundu na vuli umukenya kuduka akoony