Kakoesio minister nebo tililindo Mutahi Kagwe logoiywek chekimwoe kele kiboisie eng oret neyaa rabinik cchebo borietab Corona eng emoni.


Kakoesio minister nebo tililindo Mutahi Kagwe logoiywek chekimwoe kele kiboisie eng oret neyaa rabinik chekikitabonchi boriet nebo miondoab Corona eng emoni.

Kamwa Kagwe kole rabinik chekikikochi county agetugul konyalu keboisie kitio eng ngalek chetinyegei ak boriet nebo miondoab Covid-19 ama keboisie eng mionwogik alak.

Kangong Mutahi kole agoi nguni ko kikeboisie rabinichotok kou yekikitet ak tesetai serkalit neo koboisie ak serkalisiek chebo counties asikobit koker kole kakiboisiechi bikab emet koitita.