Kakiitita kapkiruok nebo Kericho MCA nebo Kamasian Ward Philip Rono agobo butetab ngatutik kingoesio kenam ak kosuldae kabokchinet.


Kakiitita kapkiruok nebo Kericho MCA nebo Kamasian Ward Philip Rono ole kakisomon kiruogenyi nebo butetab ngatutik kingoesio kenam ak kosuldae kabokchinet.

Kiruokchin Rono eng mwaet kele eng tarik 16/2/20 eng sait oeng ak kebeberiat nebo kemboi kingokwerie garit eng oretab Kericho-Nakuru eng county nebo Kericho kokibut ngatutik kingotelel eng kwen nebo oret ak kokon kaimutik eng bik alak cheboisie oret.

Kora komwaat kele eng betunotok kokiesio kenam ine ak kobokchi afisaekab polis chekiisuldoe boisionikwak.