Kakecher serkali kouto bik chemenye komaswek chengoi eng bitunet nebo ngisiokonetab ngony eng Elgeiyo Marakwet.


Kakokon kurset Mp nebo Keiyo south Daniel Rono koitchi serkali kouto bik chemenye komaswek chengoi eng bitunet nebo ngisiokonetab ngony eng county nebo Elgeiyo Marakwet.

Kamwa Rono kole kikotestai kobun kaimutik bichotok eng kasarwek chetesetai ropta ak eng notok konyalu eng serkali kotoret icheg.

Kamach kora kikochi bichotok kanetisiet agobo kamanutiet nebo kolsetab ketik ak ripset nebo itondo.