Kakecher mengikab Nandi kosuldae kolsetab minutik eng nguni koroboni asikeistoegei rubeet


Kakokon kurset minister eng kabotisiet eng county nebo Nandi Dr. Bernard Lagat koitchi mengikab Nandi koboisie ropta netesetai eng nguni kokol amitwogik asimakibaoryonchi rubet eng kasari tesetai boriet nebo miondoab Corona Virus.

Kamwa Lagat kole eng nguni kochang kaimutik chebaoryonchin emoni ak ngotkomaimongei kabotik ak kokimit boisionikab kabotisiet ko manaichi yebata miondoab Corona kobitu rarunetab amitwogik.