Kaibet sobonwekwak bik 23 kosupkei ak miondo nebo Corona eng betutab rani


Kaibet sobonwekwak bik 23 kosupkei ak miondo nebo Corona eng betutab rani ak koyai kotesak kaitetab bik chekokobet sobet kosupkei ak mionotok agoi 364.

Ye kangokonu ngalalutik chebo kila betut kotinyngei ak miondoab Corona eng emoni komwa minister nebo tililindo Mutahi Kagwe kole eng bik chekaibet sobet koboto neran nebo kenyisiek 16.

Kaek nitok kaitet nemite barak missing kibarasta yetab koit emoni miondoab Corona eng arawetab somok kenyini.

Kamwa Kagwe kole kosupkei ak meetab neraniandanotok kotagu kele miondoab Corona komaibete sobet bik cheechen icheg kobate mite olengoi chitugul.

Kora kokakinyor bik alak 727 chetinye miondo nebo Corona kangechigil bik 6,371.

Eng nguni ko kakoit bik 21,363 chekikonam miondoab Corona eng emetab Kenya.

Tesetai kondoi county nebo Nairobi eng bik chetinye miondo nebo Corona kangenyor bik 470 chetinye miondoab Corona eng Nairobi.

Logoiywek chemiach ko kasopcho bik 254 chekotesetai konyoru kanyoiset kosupkei ak miondoab Corona ak koyai koit bik 8,419 chekikosopcho agoi nguni.

eng bichotok kasopcho ko 88 kokonyoru kanyoiset eng gaa ak alak 166 kokakitiakta eng siptalisiek cheterter.

Eng komastanyi komwa Director General eng ministry nebo kanyoiset Dr.Patrick Amoth kole nyalu eng bik koitita siptali yekakas komiandos kale ibeti sobet eng gaa bik alak kosupkei ak miondo nebo Corona.